Европейски стандарти в акушерството и гинекологията

Специалисти » д-р Стоянова

д-р Стоянова Д-р Стоянова

тел: 62 57 93
GSM: 0887 90 55 68

Признати специалности :

  • 2000 г. - медицинска генетика
  • 1993 г. - детски болести
  • 2008 г. -защитен докторат: "Функционални и биохимични аспекти в развитието на лявокамерната хипетрофия"

Специализации:

  • 2005 г. – Molecular Cardiology - University of Abertay, Dundee, Scotland, UK
  • 2002 г. - Cancer Research - Cambridge University, UK
  • 1999 г. – Биохимична и молекулярно-биологична диагностика и профилактика на наследствените болести–Лаборатория по молекулярна патология, СБАЛАГ"Майчин дом"София
  • 1997 г. - Mолекулярна патология – програма Tempus
  • 1996 г. - Принципи на молекулярната биология - програма Tempus
Назад към д-р Иванов д-р Иванов Нагоре към специалисти Специалисти